ראיית חשבון

• ראיית חשבון, חשבונאות, ביקורת חשבונות.

• עריכת דוחות כספיים לחברות ועצמאים כולל ביקורת ודוחות תיאום למס הכנסה.

• ייצוג מול רשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף והמוסד לביטוח לאומי בדיוני שומה ובטריבונלים משפטיים במסגרת ערעורי מס וועדות לקבילות ספרים.

• פתיחת תיקים לחברות ולעצמאים: לחברות – טיפול בענייני רישום ברשם החברות, פתיחת תיק במע"מ ובמס הכנסה, כולל תיק ניכויים. לעצמאים – פתיחת תיק במע"מ, במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי.

• עריכת והגשת הצהרות הון תוך עריכת השוואות הון בין השנים ובדיקת הפרשי ההון.

 

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת חשבונות לחברות ועצמאים על ידי צוות מקצועי ומיומן, בעל נסיון מצטבר של עשרות שנים.

מגוון השירותים המקצועיים לחברות, שותפויות, עמותות ועצמאים כולל בין היתר:א. ניהול חשבונות שוטףב. הפקת מאזני בוחן ודוחות תקופתיים המאפשרים בקרה ושליטה על הנעשה בעסקג. הכנת דיווחים וביצוע תשלומים חודשיים שוטפים לשלטונות מע"מ, למס הכנסה ולביטוח לאומיד. עריכת התאמות שוטפות מול תאגידים בנקאיים, חברות אשראי ומימון, לקוחות וספקים.

 

משכורות

• סיוע בבנייה והתאמת תבניות שכר ותגמול מיוחד לעובדים

• הפקת תלושי שכר חודשיים

• דיווחים ותשלומים תקופתיים למוסדות הניכויים, מס הכנסה וביטוח לאומי והפקתדוחות שנתיים (ט' 856/126)

• טיפולים שוטפים והתקשרויות שונות מול מוסדות

• ייעוץ בדיני עבודה: חופשה, הבראה, הריון, מילואים, פיצויים, פיטורים וכיו"ב

• הגשת תביעות להשבת תגמולי מילואים למוסד לביטוח לאומי.

שירותי המשרד